Strategia podatkowa za rok 2022

Informujemy Państwa o naszej strategii podatkowej, z godnie z którą przestrzegamy wszystkich przepisów prawa i podatków jakie nasza Spółdzielnia Mleczarska powinna wypełniać i opłacać. Jako odpowiedzialne i etyczne przedsiębiorstwo mamy wdrożoną strategię podatkową, którą prezentujemy na naszej stronie internetowej dla wszystkich interesariuszy. Dziękujemy za Państwa zaufanie.

Strategia podatkowa za rok 2021

Informujemy Państwa o naszej strategii podatkowej, z godnie z którą przestrzegamy wszystkich przepisów prawa i podatków jakie nasza Spółdzielnia Mleczarska powinna wypełniać i opłacać. Jako odpowiedzialne i etyczne przedsiębiorstwo mamy wdrożoną strategię podatkową, którą prezentujemy na naszej stronie internetowej dla wszystkich interesariuszy. Dziękujemy za Państwa zaufanie.

Zasady zdrowego żywienia

Żywienie stanowi jeden z podstawowych warunków rozwoju oraz możliwości właściwego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Postępowanie zgodnie z zasadami zdrowego żywienia umożliwia przede wszystkim zachowanie dobrego stanu zdrowia.

Strategia podatkowa za rok 2020

Informujemy Państwa o naszej strategii podatkowej, z godnie z którą przestrzegamy wszystkich przepisów prawa i podatków jakie nasza Spółdzielnia Mleczarska powinna wypełniać i opłacać. Jako odpowiedzialne i etyczne przedsiębiorstwo mamy wdrożoną strategię podatkową, którą prezentujemy na naszej stronie internetowej dla wszystkich interesariuszy. Dziękujemy za Państwa zaufanie.