Zapraszamy do kontaktu

Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze”

KRS: 0000042417
NIP: 761-000-23-95
REGON: 000440868
BDO: 000050281

tel. +48 (29) 751 61 00
fax. +48 (29) 751 57 02

ul. Grunwaldzka 97
06-330 Chorzele

Zobacz w Google Maps

Kontakt do naszych wydziałów
• Contact to our departments

cheese-public-domain

Kierownik – Ewa Krysik
e-mail: krysik@smmaz.pl
tel./phone: +48 29 751 61 17
+48 604 903 935

Z-ca Kierownika – Justyna Adamiak-Kostrzewa
tel./phone: +48 605 322 825

Kierownik – Maria Potrapeluk
e-mail: potrapeluk@smmaz.pl
tel./phone: + 48 500 362 400
+ 48 29 751 61 10

Z-ca Kierownika – Joanna Maćkowska
tel./phone: +48 728 322 281

Specjalista ds. rozliczeń – Ewelina Samsel
e-mail: samsel@smmaz.pl
tel./phone: +48 29 751 61 13
tel./phone: +48 29 751 61 31

Kierownik – Daniel Rykowski
e-mail: zmianowy@smmaz.pl
tel./phone: +48 795 997 119
tel./phone: +48 29 751 61 18

Odbiór Mleka – Próby
e-mail: odbior@smmaz.pl
tel./phone: +48 29 751 61 16

Kierownik – Piotr Kiersikowski
e-mail: p.kier@smmaz.pl
tel./phone: +48 502 183 683
+48 29 751 61 29

Starszy Specjalista ds. transportu- Bogdan Lubowiedzki
tel./phone: +48 665 374 779
+ 48 29 761 61 12

Główna Księgowa – Katarzyna Jabłonowska
e-mail: ksiegowosc@smmaz.pl
tel./phone: +48 29 751 61 23

Specjalista ds. Zatrudnienia i płac – Marta Ochenkowska
e-mail: kadry@smmaz.pl
tel./phone: +48 29 751 61 05