Linia do produkcji sera holenderskiego

Projekt: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wprowadzenie innowacyjnej technologii produkcji serów wraz z możliwością zwiększenia
asortymentu poprzez zakup nowoczesnej linii do produkcji sera współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” tj.
poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji: 20 858 640,74 (netto) 25 565 846,07 (brutto).

Inwestycja obejmuje zakup i instalację automatycznej linii do produkcji sera typu holenderskiego o
wydajności 17 550kg sera na dobę, w wersji automatycznej. Linia posiada system wizualizacji i archiwizacji
parametrów procesowych. Składa się z: linii do pasteryzacji mleka, linii trzech kotłów serowarskich, automatycznej
prasy wstępnego i finalnego prasowania, systemu krojenia, transportu i załadunku serów do kąpieli solankowej,
instalacji zasilania mediów, wody technologicznej i odprowadzania serwatki oraz systemu zasilania mycia i
dezynfekcji. 

Główną zaletą jest uniwersalność linii, która stwarza możliwość produkcji różnych rodzajów serów, od
serów typu szwajcarskiego (ementaler), holenderskiego (gouda, edamski), włoskiego (parmezan, grana padano,
caliata) do serów typu tylżyckiego i gruyere na jednej linii po przywołaniu właściwej procedury dla danego typu sera
z oprogramowania sterującego. Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-
2020r. Całkowita wartość działania to 20 858 640,74 zł z czego 7 000 000zł stanowi dofinansowanie ze środków
unijnych.