Historia naszej Spółdzielni Mleczarskiej

Wieloletnia tradycja

Korzenie Spółdzielni Mleczarskiej "Mazowsze" sięgają lat 30-tych XX wieku. W 1966 roku wybudowano nowy zakład mleczarski, który w 1995 roku rozbudowano i z czasem modernizowano.

Nasza Spółdzielnia Mleczarska jest jednym z niewielu liczących się w rejonie podmiotów gospodarczych. Obecnie posiada nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną bazę produkcyjną oraz linię do konfekcjonowania serów. Produkcja w 90% trafia na rynki zagraniczne.

Nasi Pracownicy są dla Spółdzielni największą wartością

Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze” znajduje się w grupie zakładów polskich, które jako pierwsze w kraju posiadały certyfikat Unii Europejskiej na eksport swych produktów do krajów Unii Europejskiej. Prowadzimy wymianę wewnątrzwspólnotową, a także sprzedaż poza rynki UE.

SM „Mazowsze” obecnie obejmuje swym zasięgiem teren miast Chorzele i Przasnysz oraz gmin: Czarnia, Krzynowłoga Mała, Jednorożec, Krasne i Dzierzgowo. Działa na terenie całego powiatu przasnyskiego i częściowo ostrołęckiego, ciechanowskiego, mławskiego oraz szczycieńskiego.

Naszą misją jest dostarczanie produktów mleczarskich najwyższej jakości, spełniających oczekiwania klientów zagranicznych i krajowych, a wszystko to z dbałością o pracowników i środowisko.

Co mówią o nas liczby w 2023 roku?

0
ton żywności rocznie
0
pracowników
produktów mleczarskich
5/5
Szereg procesów sprawdzających wyroby jakie prowadzimy od blisko 100 lat, pozwala na zapewnianie najwyższej jakości. Naszą dewizą jakości jest fakt, że o jakość dbają wszyscy pracownicy, co jest wspierane i uważnie weryfikowane przez zespół inżynierów jakości. Jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty spełniają oczekiwania naszych Klientów.
mgr inż. Maria Potrapeluk

Jak kształtuje się nasza historia?

Działalność Spółdzielni Mleczarskiej Mazowsze zapoczątkowała w Krzynowłodze Wielkiej jako zakład przerobu i skupu mleka. Po 1939 został przeniesiony przez władze niemieckie na ul. Rudą 10. Po 1945 zakład został wyzwolony przez grupę chorzelskich działaczy i stanowił podstawę pod szybko rozwijającą się spółdzielnię. W ciągu dwóch lat po wyzwoleniu Spółdzielni (1945-1946) przyjmowane było mleko tylko na świadczenia rzeczowe.  16 lutego 1947 roku Rada Nadzorcza składająca się z 9 członków na posiedzeniu wybrała Zarząd. 30 maja 1947 (w trzecim roku po wyzwoleniu) Zakład został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Mławie jako: „Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza” 

01 marca 1966 działalność rozpoczął nowy zakład z lokalizacją na ul. Grunwaldzkiej w Chorzelach. Przerób mleka w tym okresie wynosił 40 tysięcy litrów dziennie. 05 grudnia 1990 została zmieniona nazwa Zakładu na: „Spółdzielnia Mleczarska Mazowsze” w Chorzelach, która widnieje do dnia dzisiejszego. 14 sierpień 1993 Rada nadzorcza powołuje „CHEESE CHORZELE” SP. Z O.O. na części majątku spółdzielni. 17 grudnia 1993 firma „KRAFT JAKOBS SUCHARD” zakupuje udziały w „CHEESE CHORZELE” i tworzy spółkę „KRAFT CHORZELE”. Obecnie firma KRAFT CHORZELE istnieje pod nazwą BEL POLSKA.

Od 1996 roku Spółdzielnią Mleczarską „Mazowsze” kieruje Zarząd w składzie:

👤

Konrad Smoliński
– Prezes Zarządu

👤

Zbigniew Rejs
– Wiceprezes Zarządu

👤

Piotr Kiersikowski
– Członek Zarządu