Linia do produkcji sera mozzarella

Projekt: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wprowadzenie nowego asortymentu (ser mozzarella) poprzez zakup i instalację linii do produkcji sera mozzarella współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” tj. poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość inwestycji: 6 860 000zł (netto) 8 437 800zł (brutto).

Automatyczna linia do produkcji sera mozzarella powstaje jako oddzielna gałąź linii do produkcji sera holenderskiego, w celu efektywniejszego wykorzystania tej linii. Efektem finalnym działania będzie wprowadzenie nowego asortymentu (sera mozzarella) w postaci 2,5kg bloków o wymiarach 95x95x260mm. Linia o wydajności 1 000kg/godz. produktu końcowego (sera do pizzy), kompletna z krojeniem skrzepu, gotowaniem-rozciąganiem, soleniem na sucho, formowaniem bloków oraz chłodzeniem/solankowaniem. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Całkowita wartość inwestycji to 6 860 000zł, z czego 3 000 000zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.